فوتوتراپی نوزادان در منزل

کلیه خدمات  فوتوتراپی  نوزادان در منزل جهت درمان ایکتر ( زردی )  نوزادی

بصورت  (24 ساعته ) با بهره گیری از جدیدترین دستگاههای هوم فوتوتراپی

مورد تایید وزارت بهداشت با ارسال رایگان درب منزل تحت نظر دکتر مقدادی

انجام می گیرد

                   تلفن تماس  09121461949  سرکار خانم محمدی